KRŠTENJA

Fotografisanje krštenja Vaše dece prepustite profesionalcima koji će zabeležiti taj  sveti čin. Ipak je krštenje jedan svečani trenutak koji se samo jednom u životu dešava i ne treba rizikovati da ostanete bez  fotografija koje će jasno zabeležiti svaki bitni trenutak.